RG

Rytmisk gymnastikk er en av de vakreste olympiske sportene. Det er en kombinasjon av dynamikk og fleksibiliteten til gymnastikk, den tekniske kunnskapen om ballett og rytmen fra moderne dans. Rytmisk gymnastikk er koreografert til musikk og man har gjerne med fargerike ringer, baller, tau, bånd og klubber.

Rytmisk gymnastikk er en unik kombinasjon av gymnastikk og dans. Bevegelsene i rytmisk gymnastikk er elegante, uttrykksfulle, presise og grasiøse.