Rekrutt (11-13 år)

Dette programmet er en videreføring av vår andre konkurranse Turn Kvinner gruppe. Denne aldersgruppen vil fortsette å reise til konkurranser i Nord-Norge, men vil også kunne reise til konkurranser i andre deler av Norge.

Jentene vil fortsette å fokusere på grunnleggende ferdigheter, men vi vil fortsette å jobbe med mer vanskelige ferdigheter. Vi vil fortsette å jobbe med deres mentale og fysiske styrke, arbeidsmoral, disiplin og samarbeid.

Jentene vil motta poengbaserte resultater på de 4 apparatene de konkurrerer på under hver konkurranse.