Priser og Innmelding

Påmelding

Ingen får trene uten at en er registrert. Registreringen skjer gjennom fyller ut et skjema og sender det inn. Påmelding til partier er bindende.

Dersom du har særlige behov som det må tas hensyn til ved tilrettelegging av trening, må du eller foresatte opplyse om dette.

Medlemmer av Alta Turnforening er forsikret gjennom Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Forsikringen dekker skader som oppstår på trening/konkurranse. Forsikringen omfatter kun medlemmer som har betalt medlemskontingenten.

Alta Turnforening er en ideell forening som er avhengig av medlemmenes dugnadsinnsatsVed påmelding aksepterer foresatte/medlemmet å ta del i foreningens dugnadsarbeid.


Ved utmelding, eller avslutning av treningsforholdet, skal det gis beskjed pr. epost til post@altaturn.no.

Registrering skjema er under. 

Kontingent for 2019-2020 er:

kr 1500,- for å delta på et parti ( gruppe)
kr 300,- for neste parti ( gruppe) man ønsker å delta på
kr 2500,- for konkurranse turnere

SPØRSMÅL/PROBLEMER MED REGISTRERINGEN

Kontakt administrasjonen at post@altaturn.no