Mini Aspirant (6-7 år)

Dette utviklingsprogrammet er et pre-konkurranseprogram. Hoved komponentene og fokuset på dette avanserte programmet er på grunnleggende ferdigheter, styrke og kondisjonering. Etter hvert som styrken til jentene utvikler seg, vil vi fokusere mer på ferdighetsutvikling. Dette programmet er en perfekt ledd på tur mot den mer konkurransedyktige verdenen hvor det legges vekt på linje, form, styrke og kondisjonering og perfeksjonen av grunnleggende ferdigheter.